Podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych w ul. Jackowskiego

Jeszcze w tym roku mieszkańcy ulicy Jackowskiego na poznańskich Jeżycach będą mogli korzystać z odnowionej przestrzeni przy swoich domach. Poznańskie Inwestycje Miejskie podpisały (15.04.) umowę na przebudowę ul. Jackowskiego, na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej.

Poglądowy zakres inwestycji dostępny jest TUTAJ

Prace budowlane rozpoczną się tydzień później i od 23 kwietnia można się spodziewać zmian w organizacji ruchu w rejonie inwestycji, o czym poinformujemy w późniejszym czasie.

Inwestycja ma na celu poprawę przestrzeni, po której poruszają się piesi oraz dodanie zieleni - posadzonych zostanie 9 nowych drzew, ponad 500 krzewów i aż 2000 bylin. Nie zabraknie również nowych ławek, stojaków rowerowych i koszy na śmieci. Z kolei zmiana sposobu parkowania z ukośnego na równoległy uwolni chodniki od samochodów oraz zapewni pieszym bezpieczną przestrzeń do poruszania się. Taki sposób parkowania zabezpieczy również chodniki przed zniszczeniem.

W ramach inwestycji wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni, chodników i zjazdów na posesje. Aby zapewnić bezpieczeństwo pieszym i uspokoić ruch, prędkość pojazdów zostanie ograniczona do 30 km/h, wyniesione zostaną skrzyżowania z ul. Wawrzyniaka i z ul. Polną oraz zostanie wprowadzony kontraruch rowerowy.

Projekt rozbudowy ul. Jackowskiego na odcinku Kraszewskiego - Polna został przygotowany i opracowany na zlecenie ZDM. Środki na jego wykonanie zostały przeznaczone przez Radę Osiedla Jeżyce, a propozycje zmian zostały skonsultowane z mieszkańcami osiedla.

Prace budowlane zakończą się w listopadzie br.

        

Data publikacji: 15-04-2019
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 15-04-2019