Północna nitka mostu Dworcowego będzie przebudowana

Dzięki planowanej inwestycji piesi i rowerzyści będą mieli więcej przestrzeni na północnej nitce mostu Dworcowego. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg (szczegóły TUTAJ), który wyłoni wykonawcę projektów jej przebudowy.

Wybrany w postępowaniu przetargowym projektant będzie zobligowany do przeprowadzenia inwentaryzacji i oceny stanu technicznego poszczególnych elementów istniejącego obiektu. Przygotuje też dwa warianty dokumentacji projektowej, które mają być gotowe około półtora roku po podpisaniu umowy.

Pierwszy ma dotyczyć poszerzenia chodnika na północnej nitce mostu Dworcowego, drugi – przebudowy całości nitki, która obecnie ma szerokość 17,5 m. Planowana inwestycja ma poprawić stan techniczny obiektu i jednocześnie wytyczyć niezależną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów.

Zainteresowane przygotowaniem projektów podmioty mogą zgłaszać swoje oferty do 21 maja.

Północna nitka obiektu to licząca ok. 200 m długości ośmioprzęsłowa konstrukcja w ciągu ul. Matyi, nad torami kolejowymi stacji Poznań Główny oraz ulicami Dworcową i Składową. Jest jednym z dwóch niezależnych wiaduktów składających się na most Dworcowy. Budowa pierwszego ruszyła w 1908 roku. Drugi oddano do użytku w roku 1992.

    

Data publikacji: 09-05-2019
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 09-05-2019