Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej: zmiany w organizacji ruchu

W związku kolejnym etapem prac przy przebudowie drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej w najbliższy poniedziałek (19 sierpnia) zmieni się organizacja ruchu w tym rejonie. Szczególną uwagę na zmiany powinni zwracać zarówno piesi jak i zmotoryzowani poruszający się po odcinku między ul. Szwajcarską, a ul. Piaseckiego.

GALERIA

W poniedziałek rozpoczną się prace po wschodniej stronie fragmentu przebudowywanej drogi. Obejmować będą rozbiórkę istniejących nawierzchni, a następnie wykonanie podbudowy pod nawierzchnię bitumiczną oraz roboty brukarskie.

W tym czasie piesi będą mogli poruszać się tymczasowym chodnikiem, do którego prowadzić będzie przejście dla pieszych zlokalizowane w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Szwajcarską. Przejście dla pieszych położone bliżej ul. Piaseckiego będzie w trakcie trwania robót nieczynne.

W związku z prowadzonymi robotami nieznacznie przesunięta i oznaczona żółtymi liniami ciągłymi zostanie oś  jezdni, którą będą poruszali się zmotoryzowani. Tymczasowa jezdnia częściowo przebiegać będzie przez kruszywo wysypane w miejscu rozebranego chodnika po jej  wschodniej stronie.

Przepraszamy za niedogodności związane z prowadzeniem inwestycji. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych robót i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

    

Data publikacji: 14-08-2019
Data aktualizacji: 16-08-2019