Przetarg wyłoni wykonawcę Parku Rekreacji Starołęka Mała

Do końca tego roku pomiędzy ulicami Forteczną, Romana Maya i Okopową na Starołęce powstanie nowy obiekt sportowo-rekreacyjny. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg (szczegóły TUTAJ), który wyłoni wykonawcę Parku Rekreacji Starołęka Mała.

Na zaniedbanym i porośniętym do tej pory samosiejkami  terenie po dawnych ogródkach działkowych zbudowane zostanie świetne miejsce do uprawiania sportu i rekreacji, jakiego w tym rejonie Poznania jeszcze nie było. Oświetlony i monitorowany obiekt powstanie na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego właśnie pod budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Infrastruktura parku, wielkość i rozmieszczenie boisk oraz dobór urządzeń były konsultowane ze stowarzyszeniem Zielona Starołęka. Do realizacji przyjęto szereg propozycji wysuwanych przez tę organizację – m.in. zwiększono powierzchnię placu zabaw i wybrano rodzaj urządzeń, które zostaną zamontowane. W stosunku do założeń ze wskazania do realizacji zmniejszono też powierzchnię boisk. Po konsultacjach – biorąc pod uwagę wnioski i opinie wszystkich stron oraz założony budżet – projektant przygotował projekt optymalny w stosunku do oczekiwań zainteresowanych.

W nowym starołęckim parku powstanie boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, boisko do siatkówki z nawierzchnią poliuretanową, plac zabaw, zewnętrzna siłownia i miejsce do ćwiczeń street workout, a także miejsce spotkań dla mieszkańców. Na terenie nowego obiektu pojawią się elementy małej architektury – m.in. ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci i przenośne toalety. Zieleń zostanie zagospodarowana, pojawią się nasadzenia kompensacyjne: drzewa, krzewy oraz ozdobne trawy.

Na terenie Parku Rekreacji Starołęka Mała zostaną zamontowane urządzenia odwadniające. Deszczówka będzie odprowadzania do kolektora deszczowego, a jej nadmiar trafi do zbiorników retencyjnych, zlokalizowanych na obszarze obiektu. Ponadto zaprojektowano alternatywny system podlewania terenu z wykorzystaniem wód opadowych.

Firmy zainteresowane budową parku na nadesłanie swoich ofert mają czas do 13 czerwca. Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca na realizację robót budowlanych będzie miał 150 dni od podpisania umowy.

    

Data publikacji: 29-05-2019
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 30-05-2019