Przy ul. Pamiątkowej trwa budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej

Do końca listopada przy ul. Pamiątkowej zostaną oddane do użytku budynki placówki opiekuńczo-wychowawczej, do których zostanie przeniesiony Dom Dziecka nr 2. Prace budowlane przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Osiągnięto już stan surowy otwarty obiektów, zakończono prace przy drewnianej konstrukcji dachu. Trwają prace wykończeniowe i ocieplanie ścian zewnętrznych.

Inwestycja to kolejny etap standaryzacji poznańskich placówek opiekuńczo-wychowawczych, czyli spełniania przez nie warunków określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku.

Stanowi ona, że "w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego można umieścić, w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej". Ustawodawca dał podmiotom prowadzącym tego typu placówki czas na spełnienie warunków ustawowych do 1 stycznia 2021 roku.

Pierwszą z takich placówek wybudowaną przez Poznańskie Inwestycje Miejskie otwarto niedawno na Naramowicach, przy ul. Sarmackiej i Aragońskiej. 

Przy ul. Pamiątkowej powstają dwa budynki mieszkalne oraz budynek administracyjny. Zgodnie z projektem każdy z budynków mieszkalnych przeznaczony będzie maksymalnie dla 14 wychowanków, którzy zamieszkają w jedno- lub dwuosobowych pokojach. Do ich dyspozycji będzie również sala do wypoczynku, pokój telewizyjny, pokój zabaw, miejsce do cichej nauki i kuchnia z jadalnią. Znajdą się tu także pokój wychowawców, pokój gościnny oraz pomieszczenia gospodarcze. Powstające obiekty zostaną przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W podobny sposób zostanie przystosowany budynek administracyjny, w którym swoje pomieszczenia będą mieli pedagog, psycholog i logopeda, a także zespół administrujący placówką.

   

Data publikacji: 12-04-2019
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 12-04-2019