Rondo Żegrze przejezdne w całości od 16 kwietnia

W najbliższy poniedziałek, 15 kwietnia, na rondzie Żegrze zakończy się układanie warstwy ścieralnej nawierzchni i malowanie tymczasowego oznakowania poziomego. W związku z tym w nocy z 15 na 16 kwietnia ruch na całości ronda zostanie przywrócony i do czasu oddania do użytku budowanej sygnalizacji świetlnej odbywał się będzie jednym pasem.

Przywrócenie ruchu na całym rondzie Żegrze oznacza, że prace związane z jego przebudową weszły w końcową fazę. Mają zakończyć się w połowie roku. W rejonie ronda powstały już m.in. perony przystanków, chodniki i ścieżki rowerowe, wcześniej przygotowano kanalizację kablową, do których wprowadzane są teraz kable trakcyjne. Kończy się montaż słupów trakcyjnych i oświetleniowych. Rozpoczęło się przygotowanie terenów zielonych w obrębie ronda i montaż małej architektury. Trwają jeszcze prace związane z zasilaniem stacji prostownikowej, w której prowadzone są prace remontowo-budowlane.

Do poniedziałku na świeżo ułożonej warstwie bitumicznej na rondzie Żegrze pojawi się cienkowarstwowe, tymczasowe oznakowanie poziome. Ze względów technologicznych docelowe oznakowanie grubowarstwowe nie może być malowane bezpośrednio po ułożeniu nawierzchni. Dlatego zaplanowano, że pojawi się na niej w maju. Wówczas będzie malowane w godzinach wieczornych, by nie powodować większych utrudnień w ruchu.  

Przebudowa ronda jest częścią budowy trasy tramwajowej, prowadzącej do os. Lecha. Dzięki niej poprawi się komfort podróżowania, przejazdy tramwajów na tym odcinku będą generowały mniejszą emisję hałasu i drgań, a trasa będzie dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Przebudowa odcinka od os. Lecha do ronda Żegrze prowadzona jest w ramach zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”, dofinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Roboty na odcinku od os. Lecha do ronda mają zakończyć się w drugiej połowie roku, zaś  zakończenie realizacji całego zadania przewidziano na rok 2023.

    

Data publikacji: 11-04-2019
Aktualizacja: Krzysztof Kaczanowski
Data aktualizacji: 12-04-2019