Rondo Żegrze – zmiany w czasowej organizacji ruchu

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, na rondzie Żegrze rozpoczęło się układanie warstwy ścieralnej nawierzchni i malowanie na niej oznakowania poziomego. Prowadzone prace skutkują zmianą organizacji ruchu, która będzie obowiązywała do środy, 10 kwietnia. Kolejna zmiana organizacji ruchu czeka kierowców już w nocy ze środy na czwartek (z 10 na 11 kwietnia), kiedy nawierzchnia będzie układana na pozostałej części ronda.

Przypomnijmy, że do środy włącznie zamknięta jest północno-zachodnia część ronda i w związku z tym ruch z ul. Żegrze w kierunku ul. Hetmańskiej jest przeniesiony na wschodnią jezdnię ul. Żegrze. Wjazd i wyjazd z ul. Unii Lubelskiej jest otwarty, jednak bez możliwości wykonania lewoskrętów. Dlatego pojazdy kierujące się od ul. Inflanckiej w stronę ul. Unii Lubelskiej poruszają się objazdem, prowadzącym przez rondo Starołęka. 

Po zakończeniu robót na tej części ronda Żegrze, w czwartek (11 kwietnia) przeniosą się one na jego pozostały obszar. Spowoduje to zmiany w organizacji ruchu (szczegóły – TUTAJ). Do poniedziałku, 15 kwietnia, do ul. Unii Lubelskiej będzie prowadził objazd przez ul. Kurlandzką i Obodrzycką. Tym samym objazdem poruszać się będą pojazdy, które z ul. Unii Lubelskiej będą chciały dojechać do ul. Hetmańskiej lub ul. Żegrze.

 

W nocy z 15 na 16 kwietnia ruch na całości ronda Żegrze zostanie przywrócony i do czasu oddania do użytku budowanej sygnalizacji świetlnej odbywał się będzie jednym pasem.

Dobiegająca końca przebudowa ronda Żegrze jest częścią budowy trasy tramwajowej, prowadzącej do os. Lecha. Dzięki niej poprawi się komfort podróżowania, przejazdy tramwajów na tym odcinku będą generowały mniejszą emisję hałasu i drgań, a trasa będzie dostępna dla osób niepełnosprawnych.

W rejonie ronda Żegrze powstały już m.in. perony przystanków, chodniki i ścieżki rowerowe, wcześniej przygotowano kanalizację kablową, do których wprowadzane są teraz kable trakcyjne. Kończy się montaż słupów trakcyjnych i oświetleniowych. Rozpoczęło się przygotowanie terenów zielonych w obrębie ronda i montaż małej architektury. Trwają jeszcze prace związane z zasilaniem stacji prostownikowej, w której prowadzone są prace remontowo-budowlane.

Zaawansowane są również roboty na pozostałej części przebudowywanej trasy. Na ukończeniu jest już rozbiórka torowiska i peronów przystankowych na odcinku od os. Czecha do ronda Żegrze. Tu również kończą się już roboty torowe związane z podbudową torowiska i wykonaniem fundamentów pod słupy trakcyjne. Rozpoczęły się już prace związane z konstrukcją nowego torowiska, kontynuowane są roboty drogowe.

Na przebudowywanych w ramach tej inwestycji skrzyżowaniach ulic Chartowo i Wiatracznej oraz Żegrze i Bobrzańskiej rozpoczęły się rozbiórki dotychczasowych i budowa nowych jezdni, chodników i ścieżek rowerowych.

Przebudowa odcinka od os. Lecha do ronda Żegrze prowadzona jest w ramach zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”, dofinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Pierwszy etap prac, związany z rozbudową ronda Żegrze, będzie trwać do połowy roku. Roboty na odcinku od os. Lecha do ronda mają zakończyć się w drugiej połowie roku, zaś  zakończenie realizacji całego zadania przewidziano na rok 2023.

 

Data publikacji: 07-04-2019
Aktualizacja: Krzysztof Kaczanowski
Data aktualizacji: 07-04-2019