Trzy firmy chcą zmodernizować centrum sportu na Winogradach

Trzy firmy nadesłały swoje oferty do przetargu rozpisanego przez Poznańskie Inwestycje Miejskie (PIM), który wyłoni wykonawcę modernizacji kompleksu sportowo-rekreacyjnego, zlokalizowanego na Winogradach, na terenie osiedla mieszkaniowego, w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 66. PIM zakończyły przyjmowanie ofert przetargowych i dokonały ich otwarcia (szczegóły TUTAJ).

Jeden z oferentów deklaruje wykonanie robót za kwotę niższą niż zamierzał wydać na nie zamawiający. Dwóch wycenia je drożej. Trwa weryfikacja złożonych przez zainteresowane podmioty dokumentów.

Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca na odnowę obiektów sportowych będzie miał około czterech miesięcy od podpisania umowy. Modernizacja kompleksu stanowiącego bazę sportową dla dzieci z sąsiedniej szkoły, stworzy bezpieczne warunki do zwiększenia aktywności fizycznej dzieci i dorosłych. Będzie miała również wpływ na integrację okolicznych mieszkańców.

Obecnie na terenie, który poddany zostanie modernizacji, zlokalizowane są m.in. boiska do siatkówki i koszykówki, ponad stumetrowa bieżnia lekkoatletyczna oraz skocznia w dal. Ich nawierzchnie są zniszczone i wymagają całkowitej wymiany. Do wymiany kwalifikuje się również nawierzchnia asfaltowa parkingu.

W trakcie modernizacji zbudowane zostaną nowe boiska do siatkówki i koszykówki, a w miejsce starej bieżni i rozbiegu do skoku w dal pojawi się obiekt łączący obie te funkcje. Zbudowane zostaną nowe miejsca postojowe dla samochodów, a obok nich staną stojaki rowerowe. Rozbudowana zostanie sieć chodników z miejscami do wypoczynku i zielenią.

Data publikacji: 11-06-2019
Aktualizacja: Krzysztof Kaczanowski
Data aktualizacji: 11-06-2019