Wybrano wykonawcę rozbudowy ul. Unii Lubelskiej

Zakończyło się postępowanie przetargowe (szczegóły TUTAJ), którego celem było wyłonienie wykonawcy prac przy rozbudowie ul. Unii Lubelskiej, na odcinku od ronda Żegrze do nowo projektowanej pętli tramwajowo-autobusowej oraz przebudowie tej ulicy na odcinku istniejącego układu drogowego w obrębie ulic Falistej i Obodrzyckiej.

Inwestycja realizowana będzie w ramach projektu „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”, który uzyskał dotację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Na jej realizację wybrany wykonawca będzie miał półtora roku od podpisania umowy.

Do tego czasu na odcinku ul. Unii Lubelskiej od ronda Żegrze do nowo projektowanej pętli tramwajowo-autobusowej powstanie torowisko wraz z siecią trakcyjną, pętla tramwajowo-autobusowa wyposażona w budynek ekspedycji, przystanki tramwajowe i autobusowe. Przebudowane zostaną istniejące oraz wybudowane nowe chodniki i drogi rowerowe, a także podziemna infrastruktura: kanalizacja deszczowa, wodociągowa, gazowa, cieplna, elektryczna i telekomunikacyjna. Powstanie system monitoringu wizyjnego, przebudowana zostanie sieć elektroenergetyczna wysokiego napięcia.

W rejonie ulic Falistej i Obodrzyckiej na ul. Unii Lubelskiej przebudowany zostanie układ drogowy. Powstaną nowe przystanki autobusowe i system monitoringu wizyjnego.

Data publikacji: 06-06-2019
Aktualizacja: Krzysztof Kaczanowski
Data aktualizacji: 07-06-2019