Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 zyska nową salę gimnastyczną

Poznańskie Inwestycje Miejskie podpisały umowę na budowę nowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 mającym swoją siedzibę na Głuszynie. To kolejna poznańska inwestycja w bazę sportową dla dzieci i młodzieży.

Podpisana 7 marca br. umowa przewiduje budowę nowoczesnej sali gimnastycznej, na której znajdzie się boisko o wymiarach 24x18m z możliwością podziału sali na dwie mniejsze o wymiarach 12x18m. Dodatkowo nowy obiekt zostanie wyposażony w cztery zespoły szatniowe z zapleczami sanitarnymi oraz pomieszczenie trenera i magazyn.

W ramach zadania powstanie również łącznik komunikacyjny, który posłuży do połączenia starego budynku z nowopowstałą salą 

Z uwagi na zwiększone gabaryty całej szkoły – powierzchnia użytkowa powiększy się o 850 m2 – przewidziano budowę nowej, utwardzonej drogi dojazdowej dla straży pożarnej.

Obiekt będzie całkowicie przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. Zakończenie prac budowlanych zaplanowano na maj 2020 r.

    

Data publikacji: 12-03-2019
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 13-03-2019