Informacje bieżące

Miejski sposób na wodę

Powołana przez miasto spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie przy realizacji powierzonych jej przedsięwzięć bierze pod uwagę zarówno zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, jak również zapisy dokumentów programowych, przyjętych przez organy miejskiego samorządu.

Strony