Informacje bieżące

Przetarg wyłoni wykonawcę zaplecza socjalnego przystani na Warcie

Projekt zlokalizowanych w centrum Poznania przystani jachtowej i nurtowej na Warcie będzie gotowy w drugiej połowie roku. W tym samym czasie planowane jest stworzenie zaplecza socjalnego przystani jachtowej w Starym Porcie, który od zachodu ograniczony jest murem oporowym wzdłuż ul. Szyperskiej, od północy i wschodu - korytem rzeki Warty, a od południa - ul. E. Estkowskiego.

Przebudowa trasy tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj przebiega zgodnie z planem

Roboty związane z przebudową trasy tramwajowej na odcinku od os. Lecha do ronda Żegrze przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. W rejonie ronda coraz bliższe jest ukończenie większości prac zasadniczych, zaś na odcinku od os. Czecha do przystanku Żegrze I (na którym roboty rozpoczęły się z początkiem roku) trwają zaawansowane prace rozbiórkowe.

Trwa rozbiórka pętli Wilczak

Na pętli Wilczak kontynuowane są prace związane z budową linii tramwajowej do Naramowic. Trwa rozbiórka istniejącej infrastruktury – torowiska, słupów trakcyjnych i peronów. Równolegle uzgadniany jest projekt wykonawczy, którego zatwierdzenie umożliwi rozpoczęcie robót instalacyjnych i konstrukcyjnych na pętli, zaplanowane na początek marca.  

Strony