Informacje bieżące

Rozpoczęły się prace projektowe nad „Rampą Malty” – nowym skateparkiem w Poznaniu.

Poznańskie Inwestycje Miejskie podpisały umowę na zaprojektowanie i wykonanie ogólnodostępnego skateparku w rejonie Szkoły Podstawowej nr 55. To kolejna inwestycja mająca służyć mieszkańcom Poznania do rekreacji, a zrealizowana zostanie w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.

PIM złożyły wniosek o decyzję środowiskową dla II etapu trasy tramwajowej na Naramowice

Zgodnie z zapowiedzą Poznańskie Inwestycje Miejskie (PIM) złożyły w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Poznaniu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji drugiego etapu budowy trasy tramwajowej na Naramowice. Decyzja wskaże, w jaki sposób prowadzić inwestycję, by jej wpływ na stan środowiska był jak najmniejszy.

Strony