Informacje bieżące

Trwa rozbiórka pętli Wilczak

Na pętli Wilczak kontynuowane są prace związane z budową linii tramwajowej do Naramowic. Trwa rozbiórka istniejącej infrastruktury – torowiska, słupów trakcyjnych i peronów. Równolegle uzgadniany jest projekt wykonawczy, którego zatwierdzenie umożliwi rozpoczęcie robót instalacyjnych i konstrukcyjnych na pętli, zaplanowane na początek marca.  

Strony