Informacje bieżące

Przebudowa trasy tramwajowej na odcinku od os. Lecha do ronda Żegrze - zmiana organizacji ruchu

W związku z postępem prac na rondzie Żegrze możliwe jest skierowanie  ruchu samochodowego na nowo wybudowany fragment ronda. Pierwotnie termin oddania  nowej jezdni przewidziano na 17 stycznia, jednak dzięki intensyfikacji prac Wykonawcy  jest  to możliwe 2 tygodniowe wcześniej . W związku z powyższym Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie  informuje, iż 2 stycznia 2019r.

Strony