Utrudnienia w ruchu

W połowie listopada rozpocznie się przebudowa ulicy Rybaki. Po remoncie ulica i chodniki zyskają nową, estetyczną nawierzchnię, pojawi się przy niej więcej zieleni i mała architektura - przybędzie ponad 20 drzew, 5 ławek i 400 m² terenów zagospodarowanego pod zieleń niską. Uporządkowany zostanie także sposób parkowania, tak aby piesi i kierowcy czuli się bezpiecznie.

Prace mają być prowadzone etapami, by zminimalizować utrudnienia i na początku obejmą zachodnią część ul. Rybaki - od ul. Krakowskiej do Kwiatowej - bliżej ul Półwiejskiej.

W związku z realizacją ostatnich etapów prac na Estakadzie Katowickiej, 20 października nastąpią zmiany w organizacji ruchu w jej obrębie.

Od 20 do 23 października (piątek/poniedziałek) prowadzone będą prace konserwacyjne dylatacji na odcinku ok. 40 metrów, na  północnej nitce jezdni, w kierunku centrum Poznania. Na czas robót wyłączony zostanie z ruchu, na zmianę, jeden z trzech pasów jezdni. Ruch samochodowy nadal odbywał się będzie dwukierunkowo - po jednym pasie w kierunku ronda Rataje i jednym w kierunku wyjazdu z Miasta Poznania.

W związku z pracami  renowacyjnymi nawierzchni w ulicy Różanej, prowadzonymi przez Zarząd Dróg Miejskich, od 19 do 22 października obowiązywać będzie zmiana organizacji ruchu w rejonie zadania „Budowa przystanków wiedeńskich”.

W tych dniach, ruch kołowy w kierunku ulicy Królowej Jadwigi i dalej do centrum poprowadzony zostanie dwoma możliwymi wariantami:

Generalny wykonawca prac związanych z przebudową ulicy Święty Marcin przystąpi w najbliższy weekend do odświeżenia oznakowania tymczasowej organizacji ruchu.

Przebieg prac został zaplanowany w sposób maksymalnie przyjazny użytkownikom okolicznych ulic i w związku z tym roboty będą prowadzone w godzinach nocnych z soboty na niedzielę (14/15.10.) oraz z niedzieli na poniedziałek 15/16.10.). Odświeżenie obejmie m.in. drogi rowerowe, pasy, linie poziome oraz poziome znaki drogowe.

Odnowieniu będzie podlegać oznakowanie na odcinkach:

Strony

Subskrybuj Aktualności - utrudnienia w ruchu