Koniec utrudnień w ruchu na ul. św. Wawrzyńca

 

W sobotę, 06.10.br., zakończone zostały  roboty budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej na ul. św. Wawrzyńca przy skrzyżowaniu z ul. Niestachowską/Żeromskiego.

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej na ok. 50- metrowym odcinku północnej jezdni ul. św. Wawrzyńca (po prowadzonych wcześniej wykopach) było ostatnim etapem prac budowlanych. W sobotę usunięte zostały elementy czasowej organizacji ruchu, które zawężały ul. Wawrzyńca. Obecnie kierowcy, tak jak przed rozpoczęciem budowy, znów mają do dyspozycji wszystkie pasy na dwóch jezdniach ul. św. Wawrzyńca.

W wyniku prowadzonej od maja br. inwestycji na istniejącej kanalizacji deszczowej zbudowano dwa osadniki wirowe i separator. Zamontowane na głębokości aż 7 metrów urządzenia będą podczyszczały ścieki opadowe i roztopowe przed ich odprowadzeniem do cieku Bogdanka.  Wartość inwestycji to ok. 2 mln zł.

    

 

Data publikacji: 08-10-2018
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 08-10-2018