Przebudowa trasy tramwajowej na odcinku od os. Lecha do ronda Żegrze - zmiana organizacji ruchu

W związku z postępem prac na rondzie Żegrze możliwe jest skierowanie  ruchu samochodowego na nowo wybudowany fragment ronda. Pierwotnie termin oddania  nowej jezdni przewidziano na 17 stycznia, jednak dzięki intensyfikacji prac Wykonawcy  jest  to możliwe 2 tygodniowe wcześniej . W związku z powyższym Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie  informuje, iż 2 stycznia 2019r. nastąpi zmiana organizacji ruchu w rejonie ronda Żegrze.

Poglądowy schemat ruchu można zobaczyć poniżej: 

Od 2 stycznia 2019r. udostępniony dla kierowców zostanie nowo wybudowany fragment ronda Żegrze (strona południowa), gdzie kierowcy będą poruszać się po warstwie wiążącej nawierzchni jezdni.

Przywrócony zostanie również ruch na wlocie w ul. Unii Lubelskiej przy czym wyjazd z tej ulicy odbywał się będzie jedynie w kierunku ul. Żegrze, a wjazd z kierunku ul. Hetmańskiej.

Jednoczenie w związku z wprowadzoną zmianą przeniesione zostaną przystanki autobusowe komunikacji zastępczej z
ul. Hetmańskiej na ul. Żegrze (okolice wjazdu do stacji BP). W celu poprawy płynności ruchu zostaje utrzymany objazd od strony ulic Żegrze Inflanckiej oraz Kurlandzkiej przez Obodrzycką do ulicy Unii Lubelskiej.

Zamknięcie północnej części ronda Żegrze potrwa do połowy marca 2019r., a cały pierwszy etap prac związany z rozbudową ronda Żegrze będzie trwać do połowy 2019r.

Zmiany zostaną wprowadzone  także na drugim etapie prac który obejmuje odcinek od os. Lecha do ronda Żegrze. Prace na tym etapie realizowane będą od 2 stycznia 2019 r. i początkowo związane będą z rozbiórką torowiska i sieci trakcyjnej na tym odcinku. O dalszych pracach i zmianach w organizacji ruchu będzie informować już w nowym roku.  Koniec prac przewidziany jest w drugiej połowie 2019 roku.

 Komunikacja tramwajowa  zostanie zastąpiona komunikacją autobusową.

Więcej o planowanej zmianie oraz rozkładach jazdy można przeczytać TUTAJ 

Przepraszamy za utrudnienia związane z prowadzeniem inwestycji oraz prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

Data publikacji: 26-12-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 27-12-2018