Utrudnienia w ruchu

Z uwagi na rozpoczynającą się budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi przy ul. Św. Wawrzyńca, od 18.06. zostanie wyłączony z ruchu, na odcinku ok. 200 m, północny pas jezdni w kierunku ul. Polskiej.

Prace na tym odcinku rozpoczną się w okolicach skrzyżowania ul. Niestachowskiej i
Św. Wawrzyńca oraz potrwają  do końca miesiąca. W tym czasie ruch będzie odbywał się po ulicy zawężonej do jednego pasa.

Z uwagi na budowę torowiska, 11 czerwca zamknięte zostanie przejście środkowe dla pieszych - na wysokości ul. Kantaka.

Zamknięcie związane jest z koniecznością zachowania ciągłości prac przy budowie płyty podtorowej wraz z torowiskiem. Utrudnienia potrwają około tygodnia i niezwłocznie po zakończeniu prac przejście zostanie przywrócone.

W przyszłym tygodniu rozpocznie się realizacja kolejnego etapu przebudowy ul. Cześnikowskiej. Wiązać się to będzie ze zmianą w czasowej organizacji ruchu. Od 18 kwietnia udostępniony do ruchu zostanie odcinek ul. Cześnikowskiej od ul. Grunwaldzkiej do Husarskiej, a zamknięty odcinek ul. Cześnikowskiej od skrzyżowania z ul. Husarską (rejon budynku numer 8, 10, 12) do Kanclerskiej.

Poznańskie Inwestycje Miejskie informują, iż od 3 kwietnia zmieni się czasowa organizacja ruchu na ul. Ratajczaka, na odcinku od ul. 27 Grudnia. Zmiany nastąpią, w związku z koniecznością przebudowy kolizji elektroenergetycznych, znajdujących się poza granicami placu budowy.

Konsekwencją powyższego będzie brak możliwości parkowania samochodów na dotychczasowych zasadach po zachodniej stronie ulicy.

Poznańskie Inwestycje Miejskie informują, iż w dniu 30.03.2018 r. w godzinach porannych zostanie wprowadzona zmieniona czasowa organizacja ruchu na czas remontu ul. Rybaki.

W związku z trwającą rozbudową, z ruchu zostanie wyłączony fragment ul. Rybaki, od ul. Strzałowej, do skweru na ul. Rybaki oraz wschodnia część  ul. Rybaki, na odcinku od ul. Kwiatowej do skweru.

Poglądowy schemat organizacji ruchu dostępny jest TUTAJ

Strony