Rusza budowa drugiej części przejścia dla pieszych na ul. Matyi przy dworcu PKP Poznań Główny

Wraz z początkiem przyszłego tygodnia rozpocznie się budowa przejścia dla pieszych oraz sygnalizacji świetlnej w rejonie jezdni północnej ul. Matyi i skrzyżowania ul. Matyi z ul. Towarową. Realizacja tego zadania jest spełnieniem obietnicy Prezydenta Jacka Jaśkowiaka, który deklarował wprowadzenie ułatwień w dotarciu do gmachu dworca PKP z poziomu przystanku tramwajowego Poznań Główny.

W ramach realizacji zadania powstanie droga rowerowa, modernizacji poddany zostanie chodnik dla pieszych, wybudowana sygnalizacja świetlna i wyżej wspomniane, przejście dla pieszych.

W związku z planowanymi pracami budowlanymi, od 12.09. do 8.10. w rejonie skrzyżowania ulic Matyi i Towarowej wystąpią utrudnienia w ruchu w postaci zawężenia poszczególnych pasów jezdni północnej - od strony centrum w kierunku mostu Dworcowego. Stale przejezdne będą dwa pasy jezdni z możliwymi krótkotrwałymi utrudnieniami. Na południowej nitce ulicy Matyi (od mostu Dworcowego w kierunku centrum) również będą prowadzone prace budowlane, jednak w znacznie mniejszym zakresie – nastąpi montaż drogowej bariery ochronnej. Inwestycja realizowana będzie w większości czasu poza godzinami szczytu.

Z uwagi na spodziewane utrudnienia na odcinku ulicy Matyi, ruch drogowy będzie nadzorowany i ewentualnie sterowany przez uprawnione osoby odpowiednio wyposażone m.in. w elementy odblaskowe.

Dodatkowo, podczas prowadzenia robót elektrycznych wykonywanych metodą przewiertu sterowanego lub przecisku niezbędne będzie ułożenie tymczasowych kładek dla pieszych w ciągu chodników nad przejściami kablowymi. 

Z uwagi na dopuszczenie ruchu pieszych przez teren budowy  prosimy wszystkich o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się po tym terenie i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie budowy i terenu do niej przyległego.

Poglądowy schemat zakresu inwestycji (pdf): tutaj

  

Data publikacji: 08-09-2017
Aktualizacja: Krzysztof Kaczanowski
Data aktualizacji: 08-09-2017