Ulica Rybaki - zmiana organizacji ruchu

W związku z realizacją kolejnego etapu remontu ulicy Rybaki, w nocy 29 na 30 grudnia (z piątku na sobotę) nastąpi zmiana organizacji ruchu. Wyłączona zostanie wschodnia strona ulicy, na odcinku od ul. Kwiatowej do ul. Krakowskiej oraz 50 metrowy fragment po zachodniej stronie ul. Strzałowej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Rybaki, w kierunku ul. Długiej. Ruch pojazdami samochodowymi odbywać się będzie zgodnie z poglądowym schematem, dostępnym TUTAJ.

Na wyznaczonym odcinku ulicy Rybaki nadal będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy.

Mieszkańców prosimy, by zastosowali się obowiązujących znaków zakazu parkowania pojazdów na ww. odcinkach, co umożliwi wykonawcy sprawne rozpoczęcie robót budowlanych 2 stycznia 2018 r.

Jednocześnie przepraszamy za utrudnienia, jakie będą miały miejsce w trakcie realizacji robót i prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie budowy.

W trakcie I etapu prac (zakończonego tydzień przed terminem) wykonawca zdjął istniejące nawierzchnie chodników i jezdni, ułożył nową podbudowę z kruszywa oraz podbudowy asfaltowe do warstwy wiążącej drogi. Wykonane zostały również przyłącza kanalizacji deszczowej, wykonano nawierzchnię chodnikową.

 

Data publikacji: 28-12-2017
Aktualizacja: Krzysztof Kaczanowski
Data aktualizacji: 28-12-2017