Ulica Święty Marcin – zmiana w czasowej organizacji ruchu

Poznańskie Inwestycje Miejskie informują, iż od 3 kwietnia zmieni się czasowa organizacja ruchu na ul. Ratajczaka, na odcinku od ul. 27 Grudnia. Zmiany nastąpią, w związku z koniecznością przebudowy kolizji elektroenergetycznych, znajdujących się poza granicami placu budowy.

Konsekwencją powyższego będzie brak możliwości parkowania samochodów na dotychczasowych zasadach po zachodniej stronie ulicy.

Niniejszy stan rzeczy potrwa około 2 tygodni. Po wykonaniu niezbędnych prac przywrócona zostanie obecnie funkcjonująca organizacja ruchu.

Poglądowy schemat organizacji ruchu dostępny jest TUTAJ 

Przepraszamy za powstałe utrudnienia oraz prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie budowy i zwracanie szczególnej uwagi na bieżące oznakowanie.

    

Data publikacji: 27-03-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 27-03-2018