Utrudnienia w ruchu

W piątek 27 lipca, na południowej nitce mostu Lecha drogowcy rozpoczną przygotowania do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu związanej z rozbiórką i zamknięciem jezdni północnej mostu. W związku z przygotowywaniem tzw. „przewiązek” (utwardzenie przejazdu poprzez pas rozdziału pomiędzy jezdniami na ulicy dwujezdniowej) już od tego dnia na jezdni południowej mogą wystąpić częściowe zawężenia wewnętrznych pasów ruchu. Tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy nowego mostu zostanie wprowadzona w nocy z 3 na 4 sierpnia.

Z uwagi na rozpoczynającą się budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi przy ul. Św. Wawrzyńca, od 18.06. zostanie wyłączony z ruchu, na odcinku ok. 200 m, północny pas jezdni w kierunku ul. Polskiej.

Prace na tym odcinku rozpoczną się w okolicach skrzyżowania ul. Niestachowskiej i Św. Wawrzyńca. W tym czasie ruch będzie odbywał się po ulicy zawężonej do jednego pasa.

Strony