Utrudnienia w ruchu

Z uwagi na budowę torowiska, 11 czerwca zamknięte zostanie przejście środkowe dla pieszych - na wysokości ul. Kantaka.

Zamknięcie związane jest z koniecznością zachowania ciągłości prac przy budowie płyty podtorowej wraz z torowiskiem. Utrudnienia potrwają około tygodnia i niezwłocznie po zakończeniu prac przejście zostanie przywrócone.

W przyszłym tygodniu rozpocznie się realizacja kolejnego etapu przebudowy ul. Cześnikowskiej. Wiązać się to będzie ze zmianą w czasowej organizacji ruchu. Od 18 kwietnia udostępniony do ruchu zostanie odcinek ul. Cześnikowskiej od ul. Grunwaldzkiej do Husarskiej, a zamknięty odcinek ul. Cześnikowskiej od skrzyżowania z ul. Husarską (rejon budynku numer 8, 10, 12) do Kanclerskiej.

Poznańskie Inwestycje Miejskie informują, iż od 3 kwietnia zmieni się czasowa organizacja ruchu na ul. Ratajczaka, na odcinku od ul. 27 Grudnia. Zmiany nastąpią, w związku z koniecznością przebudowy kolizji elektroenergetycznych, znajdujących się poza granicami placu budowy.

Konsekwencją powyższego będzie brak możliwości parkowania samochodów na dotychczasowych zasadach po zachodniej stronie ulicy.

Poznańskie inwestycje Miejskie informują, iż w rejonie skrzyżowania ulic Św. Marcin i Ratajczaka w dniu 15.02.2018 r. zmieniona zostanie czasowa organizacja ruchu.

Ze względu na trwającą przebudową biurowców ALFA, wyłączony z ruchu zostanie fragment łącznika znajdującego się na tyłach budynku, a biegnącego równolegle do ul. Św. Marcin.

Zamknięty dla ruchu pieszego i samochodowego zostanie odcinek biegnący od ul. Ratajczaka do końca budynku o nr 46. Wykonawca przebudowy planuje przywrócenie ruchu w dniu 22.02.2018 r.

W związku z realizacją kolejnego etapu remontu ulicy Rybaki, w nocy 29 na 30 grudnia (z piątku na sobotę) nastąpi zmiana organizacji ruchu. Wyłączona zostanie wschodnia strona ulicy, na odcinku od ul. Kwiatowej do ul. Krakowskiej oraz 50 metrowy fragment po zachodniej stronie ul. Strzałowej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Rybaki, w kierunku ul. Długiej. Ruch pojazdami samochodowymi odbywać się będzie zgodnie z poglądowym schematem, dostępnym TUTAJ.

Strony