Dokumentacja postepowania nr PIM/05/18/ZP44/2016-71 po publikacji Ogłoszenia w DZUUE