Dokumentacja postepowania nr PIM/08/18/ZP69/2016-71