Dokumentacja postępowania nr PIM/10/18/ZP85/2018-187