Dokumentacja postępowania - postępowanie numer PIM/01/19/ZP2/2018-158