Dokumentacja postępowania - postępowanie numer PIM/11/18/ZP95/2018-173