Dokumentacja w postępowaniu nr PIM/03/18/ZP26/2018-175