Mat. przetargowe - koncepcja PFU Naramowice II - ZP42

Zgodnie z treścią art. 42 ust 1. ustawy Prawo zamówień publicznych: "Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert".

UDOSTĘPNIENIE SIWZ WRAZ Z ZALACZNIKAMI - 12/05/2018

SIWZ_zalaczniki_1-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Informacje uzupełniające SIWZ z wcześniejszego postępowania

OPZ_wszczecie_Naramowice II_koncepcja PFU

OPZ 01_Analiza możliw popr trasy tramwaj Naram z ukształt punktów przesiadk cz. II

OPZ 02_ocena techn. możliwości wykorzystania wiaduktu kolejowego nad ul. Garbary

OPZ 03_dokumentacja badań podłoża gruntowego wzdłuż Szelągowskiej

OPZ 04_Koncepcja pętli Wilczak

OPZ 05_ZTM_wytyczne dla Naramowic etap II

Tablica informacyjna_OZNAKOWANIE INWESTYCJI