Mat. przetargowe - Rondo Rataje - ZP28

Zgodnie z treścią art. 42 ust 1. ustawy Prawo zamówień publicznych: "Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert".

UDOSTĘPNIENIE SIWZ WRAZ Z ZALĄCZNIKAMI OD DNIA: 17-05-2018

RONDO RATAJE_SIWZ_zalaczniki_wszczecie