Mat. przetargowe - Rondo Rataje - ZP28

Zgodnie z treścią art. 42 ust 1. ustawy Prawo zamówień publicznych: "Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert".

UDOSTĘPNIENIE SIWZ WRAZ Z ZALĄCZNIKAMI OD DNIA: 17-05-2018

RONDO RATAJE_SIWZ_zalaczniki_wszczecie

Wyjasnienia/zmiany do SIWZ_Rataje_15-06-2018

Wyjasnienia/zmiany do SIWZ_TABELA_pdf_Rataje_15-06-2018

Wyjasnienia/zmiany do SIWZ_TABELA_xls_Rataje_15-06-2018

Zal_do wyjas_15-06_Rataje

Wyjaśnienia-Zmiany_do_SIWZ_pozostale_18-06-2018_Korekta Rondo Rataje

Wyjasnienia_zmiany_do_SIWZ_pozostale_tabela_18-06-2018_Rondo Rataje

Wyjaśnienia-zmiana-3_do_SIWZ_dodatkowe_21-06-2018_Korekta Rondo Rataje

Wyjasnienia_zmiana_do_SIWZ_dodatkowe_tabela_21-06-2018_Rondo Rataje