Archiwum - 2012

Budowa nowej trasy tramwajowej na odcinku od istniejącej pętli tramwajowej na os. Lecha do projektowanej pętli tramwajowo-autobusowej Franowo obejmującą: torowisko tramwajowe wraz z peronami przystankowymi, remontem stacji prostownikowej „Rataje", tunel tramwajowy na odcinku od ul. Chartowo do ul. Kurlandzkiej i Szwedzkiej (z przejściem pod ulicami Kurlandzką i Szwedzką) wraz z dojazdami do dróg kołowych, wiadukty, budynek socjalny na pętli Franowo, drogi (rozbudowę ul. Szwajcarskiej), ścieżki rowerowe, infrastrukturę towarzyszącą (monitoring trasy, nagłośnienie, zdalne sterowanie ruchem tramwajowym).