Archiwum - 2015

Wykonany w ramach inwestycji remont wiaduktu w ciągu ul. Dąbrowskiego nad ul. Lutycką miał za zadanie poprawę stanu technicznego i trwałości obiektu, oraz zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników ruchu.

Podpora pośrednia wykonana w formie żelbetowych słupów o przekroju 35x70 cm, tworząca układy w kształcie litery V została wzmocniona płaszczem żelbetowym. Stalowe elementy konstrukcyjne obiektu zostały poddane oczyszczeniu i zabezpieczone antykorozyjnie powłokami malarskimi. Dolna powierzchnia żelbetowej płyty pomostu została oczyszczona i poddana reprofilacji. W miejsce starych które utraciły szczelność co powodowało zaciekanie wody na konstrukcję podpór, ułożono nowe urządzenia dylatacyjne, wyremontowano łożyska oraz zamontowano na obiekcie betonowe bariery ochronne.

Zadanie obejmuje modernizację punktów świetlnych w 79 lokalizacjach na terenie Poznania.

Zakres modernizacji:

 • demontaż opraw oświetleniowych - szt. 2593,
 • demontaż wysięgników - szt. 429,
 • montaż nowych wysięgników - szt. 191,
 • modyfikacja istniejących wysięgników - szt. 89,
 • montaż nowych opraw oświetleniowych typu LED z zaprogramowanymi schematami redukcji oświetlenia - szt. 2440,
 • wprowadzenie linii sygnałowej interfejsu DALI do wnęki słupowej,
 • montaż sterowników (OLC) w oprawach lub wnękach słupowych - szt. 192,
 • montaż czujników otwarcia wnęki słupowej - szt. 192,
 • montaż czujników ruchu - szt. 106,
 • montaż modułów komunikacyjnych w szafkach oświetleniowych dla oświetlenia na wybranych ulicach zgodnie z dokumentacją projektową szt. 6,
 • integracja systemu sterowania z istniejącymi elementami,
 • wymiana zabezpieczeń topikowych we wnękach słupowych,
 • wykonanie pomontażowych pomiarów oświetlenia w celu potwierdzenia poprawności realizacji modernizacji i zgodności oświetlenia z wymaganiami normy PN 13201.

Zakres inwestycji związanej z budową parkingu u zbiegu ulic Cmentarnej i Grunwaldzkiej obejmuje budowę 176 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym 10 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Zakres projektu obejmuję również budowę przyłączy (mediów) do realizowanych Pawilonów kwiatowo-handlowych przy Cmentarzu Junikowo.