Archiwum - 2017

Przebudowa obiektów mostowych w ciągu ul. Krzywoustego: estakady nad ul. Inflancką oraz wiaduktu nad ulicami Chartowo-Żegrze w zakresie:

 • obustronna rozbiórka oraz odbudowa dojazdów do wiaduktów;
 • rozbiórka obecnie istniejących obiektów, wykonanie dodatkowych pali wzmacniających, budowa nowych obiektów;
 • budowa ekranów akustycznych;
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, przebudowa oświetlenia ulicznego;
 • wykonanie odwodnienia obiektów;
 • przebudowa i zabezpieczenie sieci energetycznej, zdjęcie i podwieszenie sieci trakcyjnej MPK do konstrukcji obiektu, wykonanie nawierzchni drogowych;
 • roboty zieleniarskie.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Przedmiotem inwestycji jest budowa sali gimnastycznej o pow. boiska 389 m2 wraz z zespołem szatni, zapleczem sanitarnym a także pomieszczeniem trenera i magazynu. Dodatkowo przewidziano łącznik komunikacyjny pomiędzy starym budynkiem szkoły a salą gimnastyczną.

Część szatniowa dwukondygnacyjna: na parterze zespół dwóch szatni z zapleczem sanitarno- natryskowym, na piętrze przewidziano pomieszczenia: wentylatorowni, kotłowni oraz biblioteki.

Obiekt przystosowany będzie do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

Pow. zabudowy 706 m2, pow użytkowa 774,5 m2, kubatura 8.586 m3

Lokalizacja (pdf): tutaj

W zakres robót wchodzi:

 • przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego oraz ulicy Dąbrowskiego od ul. Botanicznej do węzła Dąbrowskiego/Przybyszewskiego wraz z węzłem;
 • przebudowy przystanków tramwajowych;
 • wykonanie odwodnienia torowiska;
 • wykonanie elektrycznej sieci trakcyjnej tramwajowej;
 • dostawa i montaż napędów, sterowania i ogrzewania zwrotnic;
 • wykonanie zasilania w energię elektryczną wiat przystankowych;
 • zagospodarowanie terenów zielonych;
 • przebudowa infrastruktury podziemnej w ramach usunięcia kolizji;
 • przebudowa ul. Dąbrowskiego wraz z węzłem w zakresie realizacji zadania wraz z budową ścieżek rowerowych;
 • rozbudowa monitoringu miejskiego;
 • zmiana organizacji ruchu.

Lokalizacja (pdf): tutaj

W ramach przebudowy pochodzących z 1872 r. reliktów dawnej Kaponiery Kolejowej, znajdującej się na poziomie – 2 ronda Kaponiera, wykonawca przeprowadzi roboty budowlano-konserwatorskie i rewaloryzacyjne, a w szczególności: wykonana renowację murów ceglanych, odsłoni oryginalne łuki historyczne od strony wschodniej (przystanku PST) i wybuduje ścianę szklaną, dzięki czemu wyeksponowane zostaną wnętrza Kaponiery Kolejowej. 

Istotnym elementem prac renowacyjnych będzie uwzględnienie zmiany parametrów siedliska nietoperzy, budowy dodatkowych elementów wspierających ich bytowanie, jak również wykonanie dla nich oświetlenia zapewniającego odpowiedni komfort w okresie lęgowym.

Celem inwestycji jest przebudowa płyty pomostu obydwu mostów - usunięcie skorodowanych elementów konstrukcji pomostu, nawierzchni, izolacji, dylatacji i płyt przejściowych i wykonanie nowych elementów. Zmianie ulegają niektóre elementy poprawiające trwałość, bezpieczeństwo i estetykę konstrukcji - poprawa odwodnienia mostów, instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Poglądowa lokalizacja (pdf): tutaj

Przedmiotem zadania jest wykonanie remontu chodnika przy ul. Chociszewskiego, na odcinku Kasprzaka – Reymonta (ok 537m) , instalacja małej architektury, ochrona istniejącej zieleni wraz poprawą warunków siedliskowych drzew, uzupełnienie drzew w celu odtworzenia alei klonów, wprowadzenie rabat z krzewami i założenie nowych trawników.

Lokalizacja (pdf): TUTAJ

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa ronda u zbiegu ulic Starołęcka / Głuszyna, przebudowa ulicy Głuszyna na odcinku od ul. Starołęckiej do ul. Klimontowskiej w Poznaniu. W ramach tego opracowania projektuje się przebudowę jezdni ulicy Głuszyna o nawierzchni bitumicznej, budowę oraz przebudowę istniejących zjazdów i dróg dojazdowych, ścieżkę rowerową, chodniki, zatoki autobusowe a także budowę i przebudowę skrzyżowań oraz włączeń w istniejący układ drogowy.

Drogi polepszą warunki komunikacyjne w tej części miasta, uporządkują i poprawią bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

Odwodnienie odbywać będzie się za pomocą kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę do miejsc zrzutu (istniejąca kanalizacja).

Na odcinku ul. Starołęckiej od ul. Głuszyna do ul. Wadowickiej nastąpi wymiana kanału deszczowego.

Rozbudowa obiektu szkolnego, w którym mieści się Zespół Szkół nr 6 złożony ze Szkoły Podstawowej nr 61 i z Gimnazjum Nr 35. Głównym celem projektu jest poprawa parametrów techniczno-użytkowych obecnego budynku szkolnego:

 • dobudowie części dydaktycznej,
 • budowie nowej, wielofunkcyjnej sali gimnastycznej,
 • wejścia do budynku i przebudowy otoczenia szkoły.  

Zmodernizowany obiekt umożliwi realizację wielu dodatkowych funkcji edukacyjnych i sportowych obu szkół, a także przyczyni się do integracji środowiska społecznego osiedli Szczepankowo – Spławie, szczególnie w zakresie sportu i rekreacji.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Celem budowy jest polepszenie warunków bezpieczeństwa użytkownikom drogi poprzez budowę nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej, zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wykonanie oznakowania oraz odwodnienia drogi. Projekt przewiduje także budowę nowego oświetlenia drogowego.

Lokalizacja (pdf): tutaj