Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce

Zadanie przejęte ze spółki Infrastruktura Euro Poznań 2012 Sp. z o.o.
Nazwa zadania: 

Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce

Dysponent: 

Urząd Miasta, Biuro Koordynacji Projektów

Ogólny opis zadania: 

Przedmiotem inwestycji było wykonanie :

  • budynek Główny „ICHOT” wraz z parkingiem podziemnym, konsumencką stacją transformatorową ,placem przed Budynkiem Głównym „ICHOT”;
  • wykonanie ekspozycji stałej;
  • miejsca parkingowe, ciąg pieszo-jezdny wzdłuż rzeki Cybiny do połączenia z ul. Ostrówek, rampy, schody, plac i chodniki nad rzeką wraz z infrastrukturą techniczną i małą architekturą;
  • kładka piesza nad rzeką Cybiną;
  • budynek Śluzy Tumskiej wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączami, wjazdem i obsługą komunikacyjną;
  • parking autokarowy z Budynkiem Pawilonu obsługi wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączami, wjazdem i obsługą komunikacyjną oraz dojściem pieszym do Budynku Głównego „ICHOT” od parkingu autokarowego.
Terminy: 

Ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót – 16 grudnia 2010 r.

Wybór wykonawcy robót i podpisanie umowy – 27 czerwca 2011 r.

Ogłoszenie przetargu na wykonawcę ekspozycji – 01 marca 2012 r.

Wybór wykonawcy ekspozycji i podpisanie umowy – 10 września 2012 r.

Rozwiązanie umowy z Hydrobudową – listopad 2012 r.

Ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót – 1 marca 2013 r.

Wybór wykonawcy i podpisanie umowy – 22 kwietnia 2013 r.

Uzyskanie bezwarunkowego pozwolenia na użytkowanie obiektu – 12 grudnia 2013 r.

Zakończenie przedmiotu umowy – prace budowlane – 14 stycznia 2014 r.

Zakończenie przedmiotu umowy – ekspozycja – 29 kwietnia 2014 r.

Aktualny stan realizacji: 

Użytkownik TRAKT przejął obiekt 1 maja 2014 r.

Źródła finansowania: 

Budżet Miasta Poznania

Autor: Elżbieta Gabryelewicz
Data publikacji: 30-01-2015
Aktualizacja: Redaktor techniczny strony
Data aktualizacji: 24-04-2018