Przebudowa Alei Solidarności

Nazwa zadania: 

Remont Alei Solidarności na odcinku od ulicy Połabskiej do ulicy Księcia Mieszka I – etap II (jezdnia południowa) – nr zadania GKM/ZDM/418

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych obejmujących remont jezdni i chodnika południowej strony Alei Solidarności na odcinku od ulicy Połabskiej do ulicy Księcia Mieszka I.

Terminy: 

Termin rozpoczęcia – ogłoszenie przetargu: 30 czerwca 2014 r.

Termin zakończenia – odbiór końcowy: 20 stycznia 2015 r.

Aktualny stan realizacji: 

Zadanie zakończono.

W ramach inwestycji wykonano kompleksowy remont ulicy, poprzez wymianę wszystkich warstw konstrukcyjnych jezdni łącznie z wzmocnieniem słabonośnego podłoża. Nawierzchnię wykonano w technologii zapewniającej obniżenie poziomy hałasu (tzw. „cicha nawierzchnia”). Wyremontowano również chodniki z wymianą uszkodzonej nawierzchni z elementów betonowych. W celu usprawnienia przejazdów komunikacji publicznej przebudowano sygnalizację świetlną przed skrzyżowaniem Al. Solidarności i ul. Połabskiej oraz poszerzono drogę serwisową w sposób umożliwiający stworzenia bus-pasa.

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Tomasz Płóciniczak
Data publikacji: 19-03-2015
Aktualizacja: Redaktor techniczny strony
Data aktualizacji: 24-04-2018