Remont wiaduktu w ciągu ulicy Dąbrowskiego nad ulicą Lutycką w Poznaniu

Nazwa zadania: 

Remont wiaduktu w ciągu ul. Dąbrowskiego nad ul. Lutycką w Poznaniu – nr zadania GKM/ZDM/401

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Wykonany w ramach inwestycji remont wiaduktu w ciągu ul. Dąbrowskiego nad ul. Lutycką miał za zadanie poprawę stanu technicznego i trwałości obiektu, oraz zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników ruchu.

Podpora pośrednia wykonana w formie żelbetowych słupów o przekroju 35x70 cm, tworząca układy w kształcie litery V została wzmocniona płaszczem żelbetowym. Stalowe elementy konstrukcyjne obiektu zostały poddane oczyszczeniu i zabezpieczone antykorozyjnie powłokami malarskimi. Dolna powierzchnia żelbetowej płyty pomostu została oczyszczona i poddana reprofilacji. W miejsce starych które utraciły szczelność co powodowało zaciekanie wody na konstrukcję podpór, ułożono nowe urządzenia dylatacyjne, wyremontowano łożyska oraz zamontowano na obiekcie betonowe bariery ochronne.

Terminy: 

Rozpoczęcie robót budowlanych – marzec 2015 r.

Zakończenie zadania –  wrzesień 2015 r.

Aktualny stan realizacji: 

Zadanie zostało zakończone.

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Tomasz Pawlak
Data publikacji: 16-10-2015
Aktualizacja: Redaktor techniczny strony
Data aktualizacji: 24-04-2018