SP 59 – budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem

Nazwa zadania: 

SP 59 – budowa sali gimnastycznej  wraz z łącznikiem

Dysponent: 

Szkoła Podstawowa nr 59

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na budowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, magazynowy, z  łącznikiem dwukondygnacyjnym zawierającym między innymi sale dydaktyczne wraz z węzłami sanitariatami, szatnią szkolną i zapleczem, pomieszczeniami biblioteki oraz czytelni.

Terminy: 
  • kwiecień 2018 r. – wyłonienie wykonawcy prac projektowych podpisanie umowy 
  • czerwiec 2019 r. – planowane wyłonienie wykonawcy robót budowlanych
  • wrzesień 2020  r. – planowane zakończenie robót i oddanie budynku
  • grudzień 2020 r. – planowane rozliczenia zadania z dysponentem 
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace projektowe.
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 30-05-2018
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 06-05-2019