W przygotowaniu

GALERIA

Jest to kontynuacja wspólnego projektu mieszkańców Sołacza, Kiekrza, Krzyżownik-Smochowic, Strzeszyna i Podolan pn. „Plażojada – Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz”, realizowanego w ramach PBO 2016. Jego celem jest uzupełnienie rewitalizowanych miejsc wypoczynku dla mieszkańców Poznania i okolic w najładniejszych zakątkach północno – zachodniej części Miasta.

Podstawowa infrastruktura i ścieżki komunikacyjne zostaną uzupełnione zgodnie z wykonanym w ramach PBO 2016 Projektem „Plażojada”. Nowo wyposażone miejsca zostaną objęte monitoringiem miejskim.

Na plaży Parkowej nad jez. Kierskim zbudowana zostanie ścieżka rowerowa, wiata z ławkami i stołami, pojawią się leżaki stacjonarne, ławki i kosze na śmieci.

Na plaży Smoczej nad jez. Kierskim: powstanie wiata z ławkami i stołam oraz stanowisko do food-trucka.

Celem zadania inwestycyjnego jest wykonanie renowacji elewacji i remont budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela usytuowanego przy ul. Działyńskich 4/5. Głównym założeniem i celem prac konserwatorskich dotyczących obiektu, będzie zabezpieczenie zabytkowego budynku przed dalszym niszczeniem pod wpływem czynników atmosferycznych oraz przywrócenie pierwotnej estetyki.

Celem zadania jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, która umożliwi realizację robót budowlanych polegających na budowie infrastruktury rowerowej na ul. Dmowskiego, na odcinku pomiędzy ulicami Miedzianą i Klaudyny Potockiej.

Poglądowy schemat z lokalizacją inwestycji dostępny jest TUTAJ

Strony