W przygotowaniu

Celem zadania jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, która umożliwi realizację robót budowlanych polegających na budowie infrastruktury rowerowej na ul. Dmowskiego, na odcinku pomiędzy ulicami Miedzianą i Klaudyny Potockiej.

Poglądowy schemat z lokalizacją inwestycji dostępny jest TUTAJ

Zadanie inwestycyjne polega na wykonaniu rewitalizacja elewacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4  od strony ul. Szyperskiej oraz dziedzińca wewnętrznego, w tym: odkopaniu fundamentów i wykonaniu izolacji pionowej ścian zewnętrznych, czyszczeniu elewacji budynku wraz z uzupełnieniem fug, likwidacji pęknięć i wymianie 52 okien. Dodatkowo, w ramach tego samego zadania, wyremontowane zostanie podniebie, czyli wewnętrzna część sklepienia stropu podcieni od strony ulic Estkowskiego, Szyperskiej i Garbary.

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego  wybudowany zostanie budynek przeznaczonego na pobyt żyraf i nosorożców z częścią przeznaczoną dla gości odwiedzających ogród zoologiczny oraz z zapleczem socjalnym, magazynowym i technicznym.

Przedmiotowy budynek będzie 2-kondygnacyjny, bez podpiwniczenia, o dachu płaskim. W budynku zaprojektowano część przeznaczoną dla gości, która obejmuje ciąg komunikacyjny na parterze i pomieszczenia sanitarne, jak również antresolę dla zwiedzających oraz salę projekcyjną zlokalizowane na piętrze budynku. W ciągu komunikacyjnym umieszczone zostaną tablice multimedialne.

Parter budynku dostosowany będzie dla osób o ograniczonej sprawności motorycznej, poruszających się na wózkach.

Celem zadania jest budowa wielofunkcyjnego boiska na potrzeby mieszkańców. Zaplanowane prace obejmują budowę boiska piłkarskiego z nawierzchnią wykonaną z trawy syntetycznej, wielofunkcyjnego boiska do piłki siatkowej i koszykówki oraz poliuretanowej bieżni. Dla najmłodszych użytkowników przewidziano również plac zabaw wyposażony m.in. w kiwaki, huśtawki i bujaki na sprężynach. W ramach zadania wybudowana zostanie także siłownia zewnętrzna i street workout z zestawem urządzeń sprawnościowych do ćwiczeń rekreacyjnych.

Strony