W przygotowaniu

Przedsięwzięcie zakłada zagospodarowanie działek przy skrzyżowaniu ulic Trockiej i Wileńskiej na cele sportowo - rekreacyjne, poprzez budowę toru rowerowego BMX Racing. Projekt obejmuje wykonanie toru rowerowego do dyscypliny olimpijskiej BMX Racing, spełniającego wymagania Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI) dla organizacji imprez rangi międzynarodowej klasy „C1”. BMX Racing jest od 2008 roku konkurencją olimpijską, której historia sięga lat 60-tych. Polega na równoczesnym wyścigu 8 zawodników na specjalnie zaprojektowanym i wybudowanym torze. Uczestnicy wyposażeni w kaski i ochraniacze, rozpoczynają jazdę z bramki umieszczonej na górze startowej (rampa startowa). Długość toru wynosi 310m, a czas przejazdu oscyluje w przedziale 30-40 sekund. W skład samego toru wchodzą również obiekty rampy startowej oraz stanowiska sędziów.

Dodatkowo projektuje się modułowy rowerowy tor typu PUMPTRACK w konstrukcji drewnopodobnej.

Przedsięwzięcie zakłada zagospodarowanie działek przy skrzyżowaniu ulic Trockiej i Wileńskiej na cele sportowo - rekreacyjne, poprzez budowę toru rowerowego BMX Racing. Projekt obejmuje wykonanie toru rowerowego do dyscypliny olimpijskiej BMX Racing, spełniającego wymagania Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI) dla organizacji imprez rangi międzynarodowej klasy „C1”. BMX Racing jest od 2008 roku konkurencją olimpijską, której historia sięga lat 60-tych. Polega na równoczesnym wyścigu 8 zawodników na specjalnie zaprojektowanym i wybudowanym torze. Uczestnicy wyposażeni w kaski i ochraniacze, rozpoczynają jazdę z bramki umieszczonej na górze startowej (rampa startowa). Długość toru wynosi 310m, a czas przejazdu oscyluje w przedziale 30-40 sekund. W skład samego toru wchodzą również obiekty rampy startowej oraz stanowiska sędziów.

Dodatkowo projektuje się modułowy rowerowy tor typu PUMPTRACK w konstrukcji drewnopodobnej.

Celem zadania inwestycyjnego jest opracowanie dokumentacji wykonawczej a następnie przeprowadzenie na jej podstawie prac budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie budynku Szkoły Podstawowej nr 68. W ramach inwestycji nie tylko zostanie dobudowana sala gimnastyczna z częścią dydaktyczną ale także wyremontowany obecny budynek szkoły i przebudowane zewnętrzne instalacje – m.in. kanalizacja sanitarna i deszczowa, węzeł cieplny oraz oświetlenie terenu. W ramach prac przewidziano również zagospodarowanie przyległego terenu.

Strony