W przygotowaniu

Przedmiotowa inwestycja umiejscowiona jest w Koziegłowach i obejmie w szczególności, m.in. budowę dwóch jezdni o przekroju ulicznym rozdzielonych pasem dzielącym, budowę rond na skrzyżowaniach z ul. Poznańską i Piaskową, budowę drogi serwisowej pomiędzy ul. Poznańską i Piaskową zapewniającej obsługę posesji przyległych do ul. Gdyńskiej.

Inwestycja przewiduje ponadto budowę zatok autobusowych, chodników, dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, kanału technologicznego, przebudowę lub zabezpieczenie wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi oraz budowę i przebudowę zjazdów.

Przedmiotowy odcinek jest częścią inwestycji pn: „Budowa i rozbudowa dróg dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych (ITPOK) i ma za zadanie zapewnienie połączenia ulicy Gdyńskiej z ulicami Poznańską i Piaskową poprzez zaprojektowane ronda.

Wpłynie to na poprawę warunków i płynności ruchu, a także zwiększy jego bezpieczeństwo oraz będzie miało pozytywny wpływ na ochronę środowiska.

Strony

Subskrybuj Inwestycje w przygotowaniu