W przygotowaniu

Celem zadania inwestycyjnego jest budowa dróg na osiedlu Zieliniec. Wykonanie dokumentacji zostanie podzielone na dwa odrębne zakresy:

1. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa dla budowy ulicy Krośniewickiej, oraz brakującego odcinka ulicy Świętowidzkiej od strony ulicy Warszawskiej.

2. Uzyskanie dokumentacji projektowej dla ulicy: Sobolowej, Starkowskiej, Warpińskiej (od ul. Zieliniec do ul. Arkońskiej) i Zdunowskiej.

Zadanie polega na opracowaniu niezbędnej dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami, a następnie wykonaniu robót budowlanych, polegających na wyremontowaniu elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remoncie parkanów od ul. Różanej, Niedziałkowskiego oraz nawierzchni pod arkadami i nawierzchni dziedzińca wraz z dostosowanie placu opałowego po wymianie metalowych wrót oraz remontem kanału i schodów zewnętrznych.   

GALERIA

Jest to kontynuacja wspólnego projektu mieszkańców Sołacza, Kiekrza, Krzyżownik-Smochowic, Strzeszyna i Podolan pn. „Plażojada – Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz”, realizowanego w ramach PBO 2016. Jego celem jest uzupełnienie rewitalizowanych miejsc wypoczynku dla mieszkańców Poznania i okolic w najładniejszych zakątkach północno – zachodniej części Miasta.

Podstawowa infrastruktura i ścieżki komunikacyjne zostaną uzupełnione zgodnie z wykonanym w ramach PBO 2016 Projektem „Plażojada”. Nowo wyposażone miejsca zostaną objęte monitoringiem miejskim.

Na plaży Parkowej nad jez. Kierskim zbudowana zostanie ścieżka rowerowa, wiata z ławkami i stołami, pojawią się leżaki stacjonarne, ławki i kosze na śmieci.

Na plaży Smoczej nad jez. Kierskim: powstanie wiata z ławkami i stołam oraz stanowisko do food-trucka.

Celem zadania inwestycyjnego jest wykonanie renowacji elewacji i remont budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela usytuowanego przy ul. Działyńskich 4/5. Głównym założeniem i celem prac konserwatorskich dotyczących obiektu, będzie zabezpieczenie zabytkowego budynku przed dalszym niszczeniem pod wpływem czynników atmosferycznych oraz przywrócenie pierwotnej estetyki.

Strony