Budowa całorocznego wybiegu dla nosorożców i żyraf wraz z budynkiem dydaktycznym

Nazwa zadania: 

Budowa całorocznego wybiegu dla nosorożców i żyraf wraz z budynkiem dydaktycznym

Dysponent: 

Ogród Zoologiczny

Ogólny opis zadania: 

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego  wybudowany zostanie budynek przeznaczonego na pobyt żyraf i nosorożców z częścią przeznaczoną dla gości odwiedzających ogród zoologiczny oraz z zapleczem socjalnym, magazynowym i technicznym.

Przedmiotowy budynek będzie 2-kondygnacyjny, bez podpiwniczenia, o dachu płaskim. W budynku zaprojektowano część przeznaczoną dla gości, która obejmuje ciąg komunikacyjny na parterze i pomieszczenia sanitarne, jak również antresolę dla zwiedzających oraz salę projekcyjną zlokalizowane na piętrze budynku. W ciągu komunikacyjnym umieszczone zostaną tablice multimedialne.

Parter budynku dostosowany będzie dla osób o ograniczonej sprawności motorycznej, poruszających się na wózkach.

Terminy: 
  • Planowany termin zakończenia realizacji przedmiotowego zadania – 31.12.2021r.
Aktualny stan realizacji: 
  • Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Data publikacji: 19-03-2019
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 06-05-2019