Budowa DDR w pasie drogowym ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ulicy Stolarskiej do ulicy Roosevelta wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Śniadeckich

Nazwa zadania: 

Budowa DDR w pasie drogowym ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od  ulicy Stolarskiej do ulicy Roosevelta wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Śniadeckich

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi dla rowerów po południowej stronie ulicy Grunwaldzkiej, wraz z remontem nawierzchni chodnika oraz budową nowych, równoległych miejsc postojowych, w miejscu obecnie istniejących. Roboty budowlane będą prowadzone na ul. Grunwaldzkiej, od ul. Stolarskiej, aż do wjazdu na teren targów za ul. Święcickiego oraz na chodnikach w kierunku ulic Gajowej i Zeylanda.

Terminy: 

 

  • I kwartał 2019 r. – planowane rozpoczęcie robót budowlanych.
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwa procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych.
Źródła finansowania: 

Miasto Poznań – Zarząd Dróg Miejskich

Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 15-11-2017
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 11-02-2019