Budowa jezdni i chodnika w ul. Gryfińskiej i Wyszomierskiej

Nazwa zadania: 

Budowa jezdni i chodnika w ul. Gryfińskiej i Wyszomierskiej

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Celem zadania inwestycyjnego jest wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie realizacja na jej podstawie prac budowlanych, polegających na budowie jezdni i chodnika w ulicach Gryfińskiej i Wyszomirskiej.

Terminy: 
  • grudzień 2018 r. – przetarg na dokumentację projektową i nadzór autorski Projektanta
  • maj 2020 r. – odbiór dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę
  • lipiec, sierpień 2020 r. – przetarg na roboty budowlane 
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace projektowe
Źródła finansowania: 
  • Środki własne Miasta Poznania 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 17-01-2019
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 05-08-2019