Budowa przystani jachtowej i przystani nurtowej na rzece Warcie (prace projektowe)

Nazwa zadania: 

Budowa przystani jachtowej i nurtowej – Etap I – wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Dysponent: 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania

Ogólny opis zadania: 

Zadanie inwestycyjne dotyczy opracowania dokumentacji projektowej.

Zakres prac obejmuje wykonanie na podstawie Programów Funkcjonalno – Użytkowych i Koncepcji kompletnej dokumentacji projektowej, obejmującej wszystkie decyzje i uzgodnienia wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Terminy: 
  • listopad 2018 r. - październik 2019 r.- prace projektowe i uzgodnienia dla Przystani Jachtowej w Starym Porcie oraz Przystani Nurtowej przy Parku Stare Koryto

 

Aktualny stan realizacji: 
  •  trwają prace projektowe.
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Data publikacji: 30-08-2018
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 06-05-2019