Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 – budowa drogi dojazdowej

Nazwa zadania: 

Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 – budowa drogi dojazdowej

Dysponent: 

Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1

Ogólny opis zadania: 

Celem zadania inwestycyjnego jest wykonanie prac projektowych dla budowy drogi dojazdowej do Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1, a następnie wykonanie prac budowlanych.

Terminy: 
  • kwiecień 2019 r. – planowany termin podpisania umowy z wykonawcą prac projektowych
  • maj - listopad 2019 r. – planowany termin prowadzenia prac projektowych
Aktualny stan realizacji: 
  • Ze względu na zaskarżenie Decyzji o warunkach zabudowy dla drogi dojazdowej przez  „Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. Naramowickiej 31A-B, 33 A-D, 35 A-C, 37, 39, 41, 43, 45 w Poznaniu” i uchylenie jej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpoczęliśmy starania o uzyskanie nowej Decyzji o warunkach zabudowy.
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 01-03-2019
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 01-03-2019