Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1

Nazwa zadania: 

Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1

Dysponent: 

Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1

Ogólny opis zadania: 

Celem zadania inwestycyjnego jest dokończenie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 wraz z wyposażeniem oraz miejscami parkingowymi i ogrodzeniem. Zasadnicze prace zostaną poprzedzone kompleksowym audytem ppoż. oraz wykonaniem nowego kosztorysu inwestorskiego i przedmiarów.

Terminy: 
  • marzec / kwiecień 2019 r. – planowany termin podpisania umowy na wykonanie audytu ppoż. oraz sporządzenia nowego kosztorysu inwestorskiego
  • kwiecień 2019 r. – planowany termin wykonania audytu ppoż. i sporządzenia kosztorysu inwestorskiego
Aktualny stan realizacji: 
  •  wykonano audyt ppoż. oraz nowy kosztorys inwestorski
Źródła finansowania: 
  • Środki własne Miasta Poznania
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 01-03-2019
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 02-04-2019