Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego

Nazwa zadania: 

Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego

Dysponent: 

Szkoła Podstawowa nr 68

Ogólny opis zadania: 

Celem zadania inwestycyjnego jest opracowanie dokumentacji wykonawczej a następnie przeprowadzenie na jej podstawie prac budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie budynku Szkoły Podstawowej nr 68. W ramach inwestycji nie tylko zostanie dobudowana sala gimnastyczna z częścią dydaktyczną ale także wyremontowany obecny budynek szkoły i przebudowane zewnętrzne instalacje – m.in. kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć cieplna oraz oświetlenie terenu. W ramach prac przewidziano również zagospodarowanie przyległego terenu.

Terminy: 
  • kwiecień 2019 r. – planowany termin opracowania brakującej dokumentacji
  • maj 2019 r. – planowany termin podpisania umowy z Inżynierem Kontraktu
  • czerwiec 2019 r. – planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych
  • sierpień 2020 r. – planowany termin zakończenia robót budowlanych
  • wrzesień 2020 r. – planowany termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie
Aktualny stan realizacji: 
  • Odebrano pełnobranżową dokumentację wykonawczą
Źródła finansowania: 
  • Środki własne Miasta Poznania 
Tagi: 
Data publikacji: 11-02-2019
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 02-04-2019