Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego

Nazwa zadania: 

Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego

Dysponent: 

Szkoła Podstawowa nr 68

Ogólny opis zadania: 

Celem zadania inwestycyjnego jest opracowanie dokumentacji wykonawczej a następnie przeprowadzenie na jej podstawie prac budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie budynku Szkoły Podstawowej nr 68. W ramach inwestycji nie tylko zostanie dobudowana sala gimnastyczna z częścią dydaktyczną ale także wyremontowany obecny budynek szkoły i przebudowane zewnętrzne instalacje – m.in. kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć cieplna oraz oświetlenie terenu. W ramach prac przewidziano również zagospodarowanie przyległego terenu.

Terminy: 
  • kwiecień 2019 r. – planowany termin opracowania brakującej dokumentacji
  • sierpień 2019 r. – podpisanie umowy z inżynierem kontraktu
  • październik 2019 r. - podpisanie umowy z wykonawcą robót
  • październik 2020 r. – zakończenie robót budowlanych
  • grudzień 2020 r. – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
Aktualny stan realizacji: 
  • Odebrano pełnobranżową dokumentację wykonawczą
Źródła finansowania: 
  • Środki własne Miasta Poznania 
Tagi: 
Data publikacji: 11-02-2019
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 06-05-2019