Budowa skateparków

Nazwa zadania: 

Budowa skateparków

Dysponent: 

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Ogólny opis zadania: 

Celem zadania jest wybudowanie dwóch skateparków. Obiekty powstaną na oś. Rusa oraz na terenie Świerczewa. Całość ma na celu wykreowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej, przyjaznej użytkownikowi i sprzyjającej rozwojowi kultury fizycznej. Tereny zniszczone oraz zdegradowane podczas budowy skateparku, a także tereny przyległe, zostaną zrekultywowane, a następnie obsiane odpowiednia mieszanką trawy.

Terminy: 

Prace projektowe: marzec – czerwiec 2018 r.

Prace budowlane: lipiec - wrzesień 2018 r.

Aktualny stan realizacji: 

Ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy w trybie projektuj i buduj. 

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 23-11-2017
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 13-02-2018