Budowa ul. Miłowita

Nazwa zadania: 

Budowa ul. Miłowita

Dysponent: 

ZDM

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych polegających na budowie ul. Miłowita, na podstawie przekazanej dokumentacji projektowej.

Terminy: 
  • II kw. 2018 r. – wyłonienie Inżyniera Kontraktu
  • III kw. 2018r. - przetarg i wybór Wykonawcy
  • III – IV kw. 2018 – realizacja robót budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy usługi IK
  • W przygotowaniu znajduje się SIWZ dla wyboru wykonawcy robót
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 29-05-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 11-07-2018