Budowa Wartostrady pieszo – rowerowej

Dysponent: 

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania

Ogólny opis zadania: 

Zadanie inwestycyjne polegające na budowie fragmentu Wartostrady, w ramach projektu „Budowa Wartostrady pieszo – rowerowej” na odcinku wzdłuż ul. Piastowskiej od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Przemysła I.

Poglądowy zakres inwestycji: tutaj

 

Terminy: 

-

Aktualny stan realizacji: 

Trwa procedura odbioru inwestycji.

Źródła finansowania: 

Budżet Miasta Poznania

Załączniki: 
Data publikacji: 30-06-2017
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 08-02-2018