Budowa Wartostrady pieszo – rowerowej

Dysponent: 

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania

Ogólny opis zadania: 

Zadanie inwestycyjne polegające na budowie fragmentu Wartostrady, w ramach projektu „Budowa Wartostrady pieszo – rowerowej” na odcinku wzdłuż ul. Piastowskiej od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Przemysła I.

Poglądowy zakres inwestycji: tutaj

 

Terminy: 

Termin oddania do użytkowania - styczeń / luty 2018 r.

Aktualny stan realizacji: 

Dokonano wyboru wykonawcy

Źródła finansowania: 

Budżet Miasta Poznania

Załączniki: 
Data publikacji: 30-06-2017
Aktualizacja: Krzysztof Kaczanowski
Data aktualizacji: 09-08-2017