Budowa Wartostrady pieszo – rowerowej

Dysponent: 

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania

Ogólny opis zadania: 

Zadanie inwestycyjne polegające na budowie fragmentu Wartostrady, w ramach projektu „Budowa Wartostrady pieszo – rowerowej” na odcinku wzdłuż ul. Piastowskiej od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Przemysła I.

Poglądowy zakres inwestycji: tutaj

 

Terminy: 

Termin oddania do użytkowania - luty 2018 r. 

Aktualny stan realizacji: 

Trwają roboty budowlane 

Źródła finansowania: 

Budżet Miasta Poznania

Załączniki: 
Data publikacji: 30-06-2017
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 20-11-2017