Budowa zaplecza przystani jachtowej

Nazwa zadania: 

Budowa zaplecza socjalnego przystani jachtowej w Starym Porcie

Dysponent: 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania

Ogólny opis zadania: 

Zadanie inwestycyjne dotyczy przeprowadzenia prac budowlanych.

Zakres prac obejmuje wykonanie zaplecza socjalnego dla przystani jachtowej w Starym Porcie, na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego. 

Terminy: 

 

  • planowane podpisanie umowy z Inżynierem Kontraktu – październik 2018 r.
  • planowane zakończenie robót budowlanych  - maj 2019 r.

 

Aktualny stan realizacji: 
  • Trwa procedura podpisania umowy na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Data publikacji: 30-08-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 11-10-2018