Budowa zaplecza przystani jachtowej

Nazwa zadania: 

Budowa zaplecza socjalnego przystani jachtowej w Starym Porcie

Dysponent: 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania

Ogólny opis zadania: 

Zadanie inwestycyjne dotyczy przeprowadzenia prac budowlanych.

Zakres prac obejmuje wykonanie zaplecza socjalnego dla przystani jachtowej w Starym Porcie, na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego. 

Terminy: 

 

  • podpisanie umowy z Wykonawcą robót – maj 2019 r.
  • planowane zakończenie robót budowlanych – październik 2019 r.
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają roboty budowlane.
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Data publikacji: 30-08-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 05-07-2019