Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej w Poznaniu – nowa siedziba DPS

Dysponent: 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania

Ogólny opis zadania: 

Głównym celem zadania jest  budowa obiektu Domu Pomocy Społecznej nr 1 zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Żołnierzy Wyklętych.
Zakres budowy obejmuje wykonanie  ukształtowania i uzbrojenia terenu, wykonanie robót drogowych, wykonanie robót budowlanych – konstrukcyjnych i architektonicznych, wykonanie instalacji wewnętrznych i wyposażenie budyndynku, 

 

Terminy: 
  • II kw. 2019 r. - planowany termin ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych
  • III kw. 2019 - IV kw. 2021 r. - planowany termin realizacji robót budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę
  • Dokonano wyboru wykonawcy usługi IK
  • Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu, który wyłoni wykonawcę robót budowlanych
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Załączniki: 
Data publikacji: 10-11-2015
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 06-05-2019